Trendpresentaties

 

Hoe de toekomst eruit ziet weet niemand exact. Maar er zijn wel signalen te ontdekken, die iets openbaren van de richting waarin de toekomst zich beweegt en over wat mensen belangrijk gaan vinden. Die signalen worden gedreven door bijvoorbeeld technologische, sociologische, politieke en demografische veranderingen.

 

Studio Vuurvlieg onderzoekt trends en waarom die veranderingen plaatsvinden en wat voor invloed die trends hebben op jouw organisatie, marketing, product of merk. Zo haal je ontwikkelingen uit de omgeving van je organisatie naar binnen en laat je je inspireren door die buitenwereld. Dit levert hele nieuwe inzichten en ideeën op. Dat helpt jouw bedrijf om te innoveren in je product en om de communicatie- en merkstrategie voor de lange termijn vorm te geven.

 

Een trendpresentatie geeft inspiratie en wordt ingezet tijdens strategiesessies, klantevents, seminars en lezingen.

 maakt trends helder • verbeeldt • geeft zicht op nieuwe mogelijkheden

Trendonderzoek op maat

 

De wereld verandert continu. Zeker in onze huidige tijd volgen veranderingen elkaar razendsnel op. En jij wilt met jouw organisatie hierop anticiperen. Studio Vuurvlieg kan helpen bij strategische vraagstukken met trendonderzoek. Dit onderzoek gaat over het begrijpen van die nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van je organisatie.

 

Studio Vuurvlieg biedt op maat trendonderzoek aan. Het onderzoek vertrekt vanuit een specifieke onderzoeksvraag die relevant is voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld: “Hoe gaan bedrijven in de toekomst goede doelen steunen” of “Hoe kunnen we de mannelijke Generatie Z het beste bereiken” en “Hoe gaan we in de toekomst wonen gezien de vergrijzing die op ons afkomt”.

 

Dit uitgebreidere onderzoek biedt je duidelijke handvaten. Dit stelt je als organisatie in staat om met jouw merk, producten en diensten heel gericht in te spelen op trends. Dat helpt jouw bedrijf om te innoveren in je product en de communicatie- en merkstrategie voor de lange termijn vorm te geven.

Trends insights uit data

 

Het analyseren van de eigen interne database geeft ook veel inzichten in het koopgedrag van klanten, hun customer lifecycle, klantprofielen en response op marketing-campagnes.

 

Studio Vuurvlieg heeft veel ervaring met data-analyse en kan de klantendatabase analyseren op trends, patronen en klantprofielen. Ook kan Studio Vuurvlieg structurele rapportages en dashboards opzetten, waarmee ontwikkelingen op het gebied van conversie, verkopen en churn ontdekt en verder gemonitord kunnen worden.

 

Trends in de database weet Studio Vuurvlieg goed te duiden door kennis van socioculturele trends in de omgeving van jouw bedrijf en de achterliggende drivers van die trends.

 

Dit levert interessante trend & consumer insights op. Zo is het mogelijk om binnen jouw organisatie bestaande processen van customer journey te optimaliseren en resultaten van marketing campagnes te verbeteren.

 ondersteunt • verlicht • geeft ruimte aan creativiteit

Extra onderzoekskracht

 

Studio Vuurvlieg kan ingeschakeld worden als er tijdelijk extra capaciteit nodig is bij andere trendbureaus en bij onderzoeks- en communicatiebureaus. Soms komt er teveel werk tegelijkertijd. Dan springt Studio Vuurvlieg graag bij, zodat jouw organisatie meer lucht krijgt, waardoor weer ruimte ontstaat voor creativiteit.

 

Trendonderzoek is een nieuw vakgebied. Als er te weinig ervaring is bij jouw onderzoeks- of communicatiebureau, dan kan Studio Vuurvlieg onderzoeksprojecten oppakken of een workshop geven over hoe je trendonderzoek doet.

Trendonderzoeksmethode

 

Het trendonderzoek dat Studio Vuurvlieg uitvoert, bestaat uit drie fases: 1) een fase die zich richt op het signaleren van veranderingen, gevolgd door 2) een fase die zich richt op het begrijpen van die veranderingen en vervolgens 3) worden die inzichten vertaald naar nieuwe ideeën.

 • Stap 1: Signaleren & selecteren

  Stap 1: Signaleren & selecteren

  Trends ontdekken begint met het signaleren van veranderingen in verschillende markten en op meerdere onderwerpgebieden. Uiteindelijk worden de meest relevante signalen geselecteerd.

 • Stap 2: Analyseren & begrijpen

  Stap 2: Analyseren & begrijpen

  Vervolgens onderzoekt Studio Vuurvlieg of niet dezelfde behoeften en waarden ten grondslag liggen aan die veranderingen. Zo ontstaan er trendclusters die benoemd kunnen worden, waardoor de achterliggende waarde helder is.

 • Stap 3: Vertalen & toepassen

  Stap 3: Vertalen & toepassen

  Vervolgens worden trends door Studio Vuurvlieg vertaalt in ideeën voor innovatie-activiteiten, productontwikkeling of voor marketingcommunicatie campagnes. Studio Vuurvlieg helpt bedrijven een eerste stap te maken richting verandering en innovaties.