Gender als spectrum

 

 

Grenzen zijn aan het vervagen in het man/vrouw-zijn. Je bent niet meer óf man óf vrouw. Steeds meer jongeren zien gender als een spectrum. Zo zijn er mensen die zich man én vrouw voelen. Of geen van beide.

 

De diversiteit neemt toe in hoe mensen uitdrukking geven aan hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. Je ziet dat terug in producten, reclame-uitingen, kleding, kapsel en zelfs in taal. Denk maar aan woorden als genderfluïd en queer.

 

In deze trendpresentatie neem ik je mee in die veranderende wereld rondom gender. Ik bied inzicht in de manier waarop de grenzen in het man/vrouw-zijn aan het vervagen zijn en hoe dit in de toekomst en ook nu al vorm krijgt in producten en communicatie.

Digitaliserende mens

 

Digitaliserende mens

 

Big data, digitalisering en kunstmatige intelligentie: even wat technologische drivers op een rij. De mens maakt al eeuwen gebruik van technologie.

 

De toenemende digitalisering maakt ons huidige leven behoorlijk anders. De fysieke wereld wordt door de digitale wereld over genomen. Wat voor invloed heeft dit op persoonlijke aandacht, fysiek contact en intimiteit? Wat is echt en wat is onecht?

 

Kunstmatige intelligentie snapt beter wie we zijn en wat we willen doen dan wijzelf. Social media en bedrijven brengen hun afnemers steeds nauwkeuriger in beeld en willen graag ons gedrag voorspellen en sturen.

 

Wat is de impact van de digitale technologie en kunstmatige intelligentie op onze samenleving en ons functioneren? Welke ethische standaarden vinden we belangrijk? Studio Vuurvlieg zoekt het graag uit voor jouw bedrijf of organisatie.

Menselijk welzijn

 

Menselijk welzijn

 

We worden steeds welvarender en drukker. We willen succes hebben, controle houden over ons leven. Gelukkig zijn is de norm. Maar zijn we ook echt gelukkiger?

 

Door de druk en de stress die we ervaren en de 24/7 online-omgeving, hebben we steeds meer behoefte aan stilte, spiritualiteit of mindfullness, bewuste aandacht en even off-line zijn. Het uit zich ook in de fysieke behoefte aan gezonde voeding en goede slaap en meer in de buitenlucht willen zijn. Welzijn wordt steeds belangrijker. Zeker bij Generatie Z en de Millennials.

 

Het goed in je vel zitten is belangrijker geworden dan welvaart en bezit. Het is de nieuwe luxe.

 

Hoe kun je als bedrijf anticiperen op de steeds grotere behoefte aan menselijk welzijn? Hoe kun je dit toepassen in je eigen markt, product of communicatie?

 

De mens • zijn wezen • gedrag • en behoeften

De nieuwe mannelijkheid

 

 

De 21e eeuw wordt de eeuw van de emancipatie van de man genoemd. We zijn toe aan nieuwe rollen en normcodes rondom de man. De expressie van mannelijkheid in de westerse cultuur was zeer rigide, met weinig ruimte voor emotionele expressie of kwetsbaarheid.

 

Maar dat begint te veranderen. We zien meer voorbeelden van merken die zijn begonnen een veelzijdiger beeld van mannelijkheid te presenteren, met meer ruimte voor nuance en compassie.

 

Hoe ziet de herdefiniëring van mannelijkheid eruit? Ik bied graag inzicht in hoe we verkopen aan de man van vandaag en welke normcodes opkomend zijn voor de nieuwe masculiniteit.

Diversiteit in Lifestyle

 

Diversiteit lifestyle

 

De mens stelt zijn identiteit zeker door zijn levensstijl. Belangrijk in een levensstijl zijn waarden, meningen, uiterlijkheden, consumptiepatronen, voeding en vrijetijds-activiteiten zoals sport en vakantiebestemmingen. Diversiteit in levensstijlen neemt toe onder invloed van globalisering en migratie. Daardoor worden nieuwe, flexibele combinaties gemaakt.

 

Sociale codes zijn van kracht binnen een groep met dezelfde levensstijl. Hoe kun je bepaalde sub-groepen benaderen en welke sociale codes gelden in deze groepen? Hoe kun je het beste communiceren met Generatie Z?

 

Studio Vuurvlieg doorgrondt graag nieuwe sub-groepen en heeft ervaring in zowel kwantitatief als kwalitatief doelgroep onderzoek.

Bionische Mens

 

 

Mens en technologie versmelten steeds meer. Denk maar aan het toenemend gebruik van kunstmatige lichaamsdelen, exoskeletten, bionische ogen en brein-computer-interfaces die de werking van het brein versterken.

 

Technologie wordt niet alleen ingezet voor het herstel van de mens, maar ook voor het verbeteren van de mens, ook wel Human Enhancement genoemd. De mens is beperkt en wil graag zijn mogelijkheden vergroten.

 

Een toepassing van nanotechnologie is bijvoorbeeld het stoppen van de veroudering van de mens. Maar willen we dat eigenlijk wel?

 

Studio Vuurvlieg brengt graag voor je in kaart welke ontwikkelingen er gaande zijn en hoe dit in de toekomst mogelijk verder kan ontwikkelen.

De mens • technologie • en de invloed technologie op ons functioneren

Verder lezen?

 

Studio Vuurvlieg schrijft regelmatig over zijn waarnemingen en inzichten rond trends op gebied van gender, menselijk welzijn en technologie.