Gender als spectrum

Grenzen zijn aan het vervagen in het man/vrouw-zijn. Je bent niet meer óf man óf vrouw. Steeds meer jongeren zien gender als een spectrum. Zo zijn er mensen die zich man én vrouw voelen. Of geen van beide.

De diversiteit neemt toe in hoe mensen uitdrukking geven aan hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. Je ziet dat terug in producten, reclame-uitingen, kleding, kapsels en zelfs in taal. Denk maar aan woorden als genderfluïd en queer. In deze trendpresentatie neem ik je mee in die veranderende wereld rondom gender. Ik bied inzicht in de manier waarop de grenzen in het man/vrouw-zijn aan het vervagen zijn en hoe dit vorm krijgt in producten en communicatie. Verwante onderwerpen zijn: inclusiviteit • nieuwe mannelijkheid

Menselijk welzijn

Menselijk welzijn

We worden steeds welvarender en drukker. We willen succes hebben, controle houden over ons leven. Gelukkig zijn is de norm. Maar zijn we ook echt gelukkiger?

Door de druk en de stress die we ervaren en de 24/7 online-omgeving, hebben we steeds meer behoefte aan stilte, vertraging, spiritualiteit, bewuste aandacht, verbinding en veerkracht. Welzijn wordt steeds belangrijker, vooral voor Generatie Z en Millennials.

Het mentaal goed in je vel zitten en je goed voelen is belangrijker geworden dan welvaart en bezit. Het is de nieuwe luxe.

Hoe kun je als bedrijf anticiperen op de steeds grotere behoefte aan menselijk welzijn? Hoe kun je dit toepassen in je eigen markt, product of communicatie?

Generatie Z

Generatie Z is de eerste generatie die opgroeit in een tijd waar internet een gegeven is. Deze jongeren, geboren tussen 1995 en 2010, zijn omringt met technologische mogelijkheden en apps voor sociale interactie (Tiktok, Snapchat etc.). Ze zijn getraind in het filteren van informatie die ze wel/niet interessant vinden. Ze zijn opgegroeid in onzekere, economische tijden. Daardoor denkt Generatie Z anders dan generaties voor hen en heeft ze ook andere prioriteiten en behoeften.

Organisaties, die in de toekomst relevant willen zijn, ontkomen er niet aan deze generatie te doorgronden. Hoe kun je je verbinden met Generatie Z gezien recente ontwikkelingen? De presentatie geeft je inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden bij kinderen en jongeren.

 

De mens • zijn wezen • gedrag • en behoeften

De bewuste consument

Conscious consumption is een sociale beweging gebaseerd op een grotere bewustzijn van de impact van consumpties op het milieu en de gezondheid en het leven van de consument in het algemeen. Millennials hebben de term ‘Woke’ uitgevonden, wat betekent dat je cultureel en sociaal bewust bent van verschillende urgente problemen in de wereld. Die bewuste consument verwacht dat een bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn sociale en ecologische impact.

Deze presentatie biedt inzicht in die bewuste levensstijl van consumenten. Hoe kun je als bedrijf of merk consumenten op een authentieke en transparante manier helpen hun leven en consumptiepatroon bewust in te richten? Wat kun je zelf als merk toe te voegen aan die bewuste levensstijl.

Digitaliserende mens

Digitaliserende mens

Digitalisering, kunstmatige intelligentie, virtual en augmented reality: even wat technologische drivers op een rij. Deze technologieën maken ons huidige leven behoorlijk anders.

Zoals dat de grenzen tussen de analoge – en de digitale wereld aan het vervagen zijn. Dat leidt tot verwarring, want wat is echt en wat is nep, wat is natuurlijk en wat kunstmatig? Voor jongeren zijn de on- en offline werelden al versmolten tot één geheel. Dit brengt nieuwe waarden en consumenten-behoeften met zich mee, zoals authenticiteit (zelfs van het nep).

Hoe kun je de consument bereiken en zijn aandacht trekken in deze gemixte wereld van analoog en digitaal? Studio Vuurvlieg zoekt het graag uit voor jouw bedrijf of merk.

Bionische Mens

Mens en technologie versmelten steeds meer. Denk maar aan het toenemend gebruik van kunstmatige lichaamsdelen, exoskeletten, bionische ogen en brein-computer-interfaces die de werking van het brein versterken.

Technologie wordt niet alleen ingezet voor het herstel van de mens, maar ook voor het verbeteren van de mens, ook wel Human Enhancement genoemd. De mens is beperkt en wil graag zijn mogelijkheden vergroten.

Een toepassing van nanotechnologie is bijvoorbeeld het stoppen van de veroudering van de mens. Maar willen we dat eigenlijk wel?

Studio Vuurvlieg brengt graag voor je in kaart welke ontwikkelingen er gaande zijn en hoe dit in de toekomst mogelijk verder kan ontwikkelen.

De mens • technologie • en de invloed technologie op ons functioneren

Verder lezen?

Studio Vuurvlieg schrijft regelmatig over zijn waarnemingen en inzichten rond trends op gebied van gender, menselijk welzijn en technologie.